FAQ

Update to the latest version!

 • Step 1: Take a backup of the current configuration.
 • Step 2: Install v15.5 and activate the license key (the one that you are currently using).
 • Step 3: If you want to migrate configuration data, follow the steps outlined in the manual. In short:
  • V11: download V12V12.5 and V14 then migrate to each version using backup and restore.
  • V12: download V12.5 and V14 then migrate to each version using backup and restore.
  • V12.5: download V14 then migrate to it using backup and restore.
  • V14: Make a backup and then use it during installation of v15.5
  • V15: Keep updating from the management console until you have reached v15.5 SP6
Since 3CX V15, you can connect installations to your 3CX reseller account. Click here for more information.


Voor het uitrollen van een Multicell DECT omgeving is het vooraf inmeten van essentieel belang.

Image title
Uit naam van u als reseller kunnen wij op (eind) klantlocatie een DECT meting uitvoeren.
Doorgaans zijn wij 2 uur bezig met een meting, de resultaten en knelpunten worden opgenomen in een rapportage die wij digitaal aan u aanleveren.

Zie hieronder de ATIS Service level agreement

 • De werkzaamheden zijn aaneengesloten, doorgaans binnen normale kantooruren en kunnen in een veilige werkomgeving worden uitgevoerd.
 • Alle werkruimtes zijn vrij toegankelijk.
 • Eventueel (extra) benodigde voorzieningen welke door ATIS moeten worden uitgevoerd, zullen op basis van nacalculatie worden geleverd en geïnstalleerd.
 • Afspraak kan tot 24 uur van tevoren gewijzigd of geannuleerd worden.
 • Bij een meting ontvangt ATIS minimaal 24 uur van tevoren een plattegrond van het gebouw.
Wenst u de DECT meting liever zelf te verzorgen? De DECT meetkoffer kunt u via ATIS aanschaffen en of huren.

*Tarieven zijn op aanvraag.

Check out 3CX faq at: https://www.3cx.com/partners/faq/
Wij helpen u graag bij een installatie op klantlocatie en of configuratie werkzaamheden op afstand. 

 • De werkzaamheden zijn aaneengesloten, doorgaans binnen normale kantooruren en kunnen in een veilige werkomgeving worden uitgevoerd.
 • Alle werkruimtes zijn vrij toegankelijk.
 • Eventueel (extra) benodigde voorzieningen welke door ATIS moeten worden uitgevoerd, zullen op basis van nacalculatie worden geleverd en geïnstalleerd.
 • Meer-en/of minderwerk kan alleen met goedkeuring van de partner en ATIS plaats vinden.
 • De garantie op verrichte werkzaamheden is 1 jaar, deze termijn vangt aan op de dag van installatie/levering.
 • Afspraak kan tot 24 uur van tevoren gewijzigd of geannuleerd worden.

* Uur tarief op aanvraag.
Loading
Loading